maandag 24 juni 2013


Bijgaande getypte lijsten dateren van jaren geleden.  Veel van deze gegevens zijn op andere weblogs bijgeschreven.  De koptiendenlijsten uit 1719, 1730 en 1740 kunnen duidelijkheid verschaffen over de ontwikkeling van de achternamen.   Ook zijn deze lijsten te vergelijken met de verpondingslijsten van 1732 t/m/ 1806.