dinsdag 30 juli 2013

 
Posted by Picasa
17 - 49 KOPTIENDEN 1719 BLARICUM 
 
Posted by Picasa
49 - 56 KOPTIENDEN 1719 BLARICUM 
 
Posted by Picasa
55 - 59 KOPTIENDEN 1719 BLARICUM

KOPTIENDEN BLARICUM, REGISTER 1719 [register op voornaam]
______________________________________________________________
Blaarcom register 1719          

17 Albert v. Nieukerk de jonge  
23 Albert v. Nieukerk de jonge
46 Adriaan Cornelis Coster
51 Albert v. Nieukerk de jonge
51 Adriaantje Lamberts
55 Aron Duurkant              
45 Bords Gerrids Huijse
50 Cornelis Klase
52 Cornelis Willems Verwer
52 Claas Harmens
55 Claas Jochemse
44 De Pot 't Blaarkom            
45 Deliaan Tijmonsz
49 De wese v. Bort Krijne
50 De wees. v. J. Teunis J. Rutt
54 Dirk Ploos
54 Dirk Harmens v. Emenes
58 De hr. De Ruijter
54 Dirk Harmens v. Emenes
43 Evert Hend. Roelen
46 Ebbe Jans Vos
48 Eijbbe Elberdsz
49 Ebbe Claas Ebbe
52 Eijttje Keessen
55 Evert Lamberdsz
55 Ebbe Jans Wilvangh
47 Gerrit Gerberden
48 Gijsbert Willm v. Laarn
51 Gerbert Corns Rebel
52 Gerrit Gosen
53 Gijsbert Hend. Everds
54 Geertjen Jacobs Copp.
55 Gerrit Nagtglas
56 Gijsbert Clasz Lous
56 Grietje adriaans Costr.
56 Gijsbregt Bregtersz
58 Gijsbt. Lamb. Elberds
57 Gijsbt. de Zaijer
48 Gijsbt. Lamb. Tijmes
27 Gijsbert Jacobsz
44 Gerrit Jans v. Westen

47 Harmen Meeus
45 Hend. Jans Backer
47 Hendrik Gerberds
50 Hendrik Cornelis
51 Hend. Willems Dekkr
52 Hend. Jans Puijk
44 Het weeskint v. Jan Wilm
55 Het weeskint v. Harm. Meeus
54 Hendrik Harmens 1724
48 Isaak Anxen
43 Jan Pieter Willemsz
44 Jannetje Teunis Tomas
44 Jan Tijmens Coppen
45 Jacob Tol burgem 't Naarde
46 Jacob Jansz Crijnen
46 Jacob Zijmonsz
47 Jacob Hendrik Zijmons
47 Jacob Lamb. Tijmensz
49 Jan Claas Ebben
49 Jacob Cornelis Snijder
49 Jan Teunis Bregtersz
50 Jan Steffen Leeuwen
51 Jacob Claas Erlande
51 Jacob Dirk Coppen
51 Jacob Willems Decker
51 Jan Willems Goijer 1724
52 Jacob Jans Verwer
52 Jacob Loegen
52 Jacob Loochen
52 Jan Willems de Jonge
53 Jan Willems Verwer
54 Jan Gerrids van Oosten
54 Jan Dirx Bikker
54 Jan Gerrids de oude
56 Jacob Harmensz
57 Jacob Hend. Tijmonsz
58 Jan Peter Otten
58 Jan Willems Boer
59 Jan Rutgersz

41 Lambt. Elbert Coppen
41 Lambt. Lamds Puijk (47?)
43 Lamb Tijme Jacob Gerrits (46?)
52 Lambt Jans Puijk
52 Lambt Cillewigh
53 Lambt Harmensz
53 Lambt Harmens 't Laarn
55 Leeuw Willemsz
56 Lubbert Jans Heerschop
57 Lamb Peters Huijse
59 Lubbert Peters Snijder
45 Peter Aris Romijn
47 Peter Gerberden
50 Peter Cornelis Dekr
53 Peter Melis Hogeveen
55 Paulus Tideman
57 Peter van der Pol
58 Peter Ebben
58 Peter Gerrids Snijder
44 Steffen Lubberdsz
46 Steven Teunis Bregtersen
49 Sijmen Hend Sijmens
45 Tijmen Everds
50 Tijmen (Teunis) Lamberts
50 Tijmen Lamberts
51 Trijn Janse
53 Tijmen Willems Verwer
57 Tijmen Harmens
58 Teunis Meeuws
43 Vroutje Land Dir
45 Volkert Rijcks
43 Willem Petersz
43 Willem Jacob Gijsberds
44 Willem Jacob Willemsz
45 Willem Cornelis Verwer
46 Willem Cornelis Lamb
46 Willem Cornelis Lamb
48 Willem Hijnd Zijm
50 Wijgert Claas Lamfen
54 Willem Jacobs Boer
56 Willem Hendrix Deck
 
Posted by Picasa
KOPTIENDEN 1740 BLARICUM

BLARICUM  KOPTIENDEN 1740     alfabet  patroniem   met koptienden 1730
Backer, Heijn G.
Backer, Heijn G.
Bartz, Peter 
Boer, Willem G.
Bortse, Evert 
Bortse, Jacob 
Brechtersz, Jan T. 
Bregteren,   Gijsbrecht []  56
Bregteren, Cornelis [] 56
Bult, Hendrik K.
Claasz, Cors
Coppen, Geertjen J.
Coppen, gerrit jacobse 54
Coppen, Jacob Dirksz 51
Coppen, Jan C  
Cost, die , Cornelis
Crijne, Jacob Jansz [] 46
Decker, Heijn Willemsz [] 51 .
Decker, Jacob Willemsz [] 51  
Decker, Willem Hendriksz [] 56 .
Duerkant, Aron G.  [] 55
Duerkant, Gerrit
Duurkant, Jan
Ebbe, Ebbe  Claes  [] 49
Ebbe, Jan van [] 49
Ebbes, Ebbe
Ebbe, pieter 58  [ deze post te noemen de voorkoinderen van Pieter Ebbe]
Elberts, Roel [] 43
Elbertsz, Ebbe [] 48
Elbertz, Ghijsbert
Erlande, Jacob C.
Everts, Jannitjen
Evertsz , Gijsbert H.
Evertsz , Tijme
Evertsz, Steve
Focker, Hendrik T.  [kinderen van]
Francksz, Jacob
Geun, Aalt
Geun, Jacob
Geun, Jan  
Geun,Piter
Geun., Rut
Gooijer de, Jan Willemse  51
Harmansz , Claas
Harmense, Meuijs [weeskint van]
Heerschop, Het, Klaas J.  
Heerschop, Lubbert J.
Heijne, Jan
Heijnricx, Evert
Heinrickz , Cornelius
Herm:z , Dirk
Herma:z , Jacop  
Herma:z , Lambert
Herma:z, Steve
Hermez , Heinrick [] 54
Hermez, Heinrick  [] 43
Hermez, Tijmen
Hoogeveen, Peter M.
48.39         Jacob
Jacopz, Lambert
Jacopz, Rijcout
Jansz, Evert  
Jol, Jacob   burgemeester   [er stond  Fol]  
Kooij, Willem
Koster, Adriaen Cornelisz  [] 46  .
Koster, cornelis adriaansz 55    (Coster in 1730)   
Lamberts, adriaantje 51
Lambertse, Evert  
Lamfes, Jan
Lambertsz, willem cornelisz 46
Leeuwe, Jan Steffen [] 50  sluyen 1723 t/m 1729 .
Loogen, Jacob
Meeuse, Teunis  [] 58
Meeuwisz , Harme [] 47  [ 1730 weeskint van harmen meeus  55 ]
Nikerk, van , Albertus
Nieu, steffen evertsz 43
Oosten, van, Jan Gerritsz [] 54 .
Ploos , dirk [van 43]  54
Ploos, Corn.
Ploos, Gerrit
Ploos, Jacob 
Ploos, Jan  
Pol, van de, Pieter  gerritsen [] 43
Puijk, Cornelis L.
Puijk, Heijn Jans [] 52 .
Puijk, Lambert Lambertsz [] 47 .
Puijk, Lambert L.
Puijk, Rutger H.
Rebel , Jan C
Reijersz, Lambert
Rheenen, van , Jan 
Rigter, Jan
Rigter, Willem G.
Rigters, Hendrik
Rijckse, Volke
Roelen, evert hendrik  43
Romijn, Piter
Ruijter, Jan J.
Rutgers, Tonis
Schoenmaker, Lambert J.
Schram, Jacob C.
Snijder , lambert pietersz (in 1731 naar Puijk , Hendrik Jansz 
Steffensz, Steffen [] 43

Sijmens, willwn hendriks wonende op s’gravelant  48
Thierens, Hendrik  [de Heer]
Tiedeman, Mattijs
Tijmans, Delejan
Tijme:z, Jacop
Tijme:z. Jacop
Tijmense, Volkert
Tijmez, Ghijsbert lambert [] 43
Toenisse, Meuis
Verver
Verver, Corn. Willemsz .[] 52
Verver, Jacob J.
Verver, Jan L.
Verver, Jan L.
Verver, Jan L.
Verver, Meeus Lambertsz  [] 58 .
Verver, Roel Lambertsz .[]  55
Verver, Tijmen G.
Verwer, tijme willemsz 53
Verwer, jan willemsz de jonge 53
Verwer jan willemsz de oude  53
Verver, Willem
Vos, Jan P 
Westen, van, Gerrit .J.
Wigerts, Claes
Wildvang, Elbert J.

Willemz,  Ghijsbert Jacop  [ ?  van Laarn 48]
Willemse, leeuw 55
-------------------------------
willemsen , jan pieter te boeken op 43
ploos,   dirk [ van 43]
-------------------------

Wollewever,  cornelis lamb. 58

Zaaijer, Gijsbert [] 57
Zwart, de Klaas   [meester – chirugijn] [] 56 ( te Huyzen in 1730)


Blaricum Koptienden 

maandag 29 juli 2013

 
Posted by Picasa
koptienden 1730 
 
Posted by Picasa
Koptienden 1730

BLARICUM  KOPTIENDEN 1730   d  alfabet  patroniem    
Bregteren,   Gijsbrecht []  56
Bregteren, Cornelis [] 56
Coppen, Gerrit Jacobse 54
Coppen, Jacob Dirksz 51
Crijne, Jacob Jansz [] 46
Decker, Heijn Willemsz [] 51 .
Decker, Jacob Willemsz [] 51  
Decker, Willem Hendriksz [] 56 .
Duerkant, Aron G.  [] 55
Ebbe, Ebbe  Claes  [] 49
Ebbe, Jan van [] 49
Ebbe, Pieter 58  [ deze post te noemen de voorkoinderen van Pieter Ebbe]
Elberts, Roel [] 43
Elbertsz, Ebbe [] 48
Gooijer de, Jan Willemse  51
Hermez , Heinrick [] 54
Hermez, Heinrick  [] 43
Koster, Adriaen Cornelisz  [] 46  .
Koster, cornelis adriaansz 55    (Coster in 1730)   
Lamberts, Adriaantje 51
Lambertsz, Willem Cornelisz 46
Leeuwe, Jan Steffen [] 50  sluyen 1723 t/m 1729 .
Meeuse, Teunis  [] 58
Meeuwisz , Harme [] 47  [ 1730 weeskint van harmen meeus  55 ]
Nieu, Steffen Evertsz 43
Oosten, van, Jan Gerritsz [] 54 .
Ploos , Dirk [van 43]  54
Pol, van de, Pieter  gerritsen [] 43
Puijk, Heijn Jans [] 52 .
Puijk, Lambert Lambertsz [] 47 .
Roelen, Evert Hendrik  43
Snijder , Lambert Pietersz (in 1731 naar Puijk , Hendrik Jansz 
Steffensz, Steffen [] 43

Sijmens, Willem Hendriks wonende op s’gravelant  48
Tijmez, Ghijsbert Lambert [] 43
Verver, Corn. Willemsz .[] 52
Verver, Meeus Lambertsz  [] 58 .
Verver, Roel Lambertsz .[]  55
Verwer, Tijme Willemsz 53
Verwer, Jan Willemsz de jonge 53
Verwer, Jan Willemsz de oude  53
Willemz,  Ghijsbert Jacop  [ ?  van Laarn 48]
Willemse, Leeuw 55
Willemsen , jan pieter te boeken op 43   op Ploos,   Dirk [ van 43]
Wollewever,  Cornelis Lamb. 58
 Zaaijer, Gijsbert [] 57
Zwart, de Klaas   [meester – chirugijn] [] 56 ( te Huyzen in 1730)